logogalva

kontaktai

resume

visi darbai

Winningen

atostogos

Neringa

Vilnius

objektai

logo

Čiurlionis

laivai

resume

Jūrate Bučmytė gimė 1958m. Vilniuje. 1976-1981 m. studijavo Valstybiniame Dailės institute architektūrą.1981-85m. dirbo architekte –restauratore. Nuo 1986 m. –Lietuvos Dailininkų sąjungos narė, laisva dailininkė. Parodose dalyvauja nuo 1983 m.

Kuria baldų dizainą, modernius papuošalus, mini tekstilę, šilko tapybą, grafinį dizainą. Nuo 1986 m. grįžo ir prie akvarelės ir piešinių. Dominuojantys kūryboje motyvai- Kuršių Nerijos senoji medinė architektūra, krašto peizažas su senaisiais žvejybos laivais, jūros ir marių pakrančių vaizdai, taip pat Vilniaus senamiestis.

Albertas Krajinskas gimė 1956m. Varniuose. 1974-79m. studijavo Valstybiniame Dailės Institute dizainą. Nuo 1981m. dirbo žemės ūkio mašinų dizaineriu. Su kūrybiniais darbais parodose dalyvauja nuo 1981m. Kuria mažosios plastikos objektus, modernius baldus, grafinį dizainą, tekstilės objektus. Atstatinėja senųjų Kuršių marių žvejybinių valčių modelius, rekonstruoja senąsias vėtrunges, krikštus. Mėgstama darbų tema- pamario žvejų gyvenimo motyvai, laivai.

Dailininkai dalyvavo įvairiuose kūrybiniuose simpoziumuose, pleneruose ir parodose: Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Maltoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose…

Dailininkų darbus yra įsigiję muziejai ir privatūs kolekcininkai iš Australijos, Šveicarijos, Austrijos, Japonijos, JAV, Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, Suomijos,…

Yra du labai gražūs žodžiai: Laivas ir siela- suomiškai ir lietuviškai jie skamba ir reiškia tą patį. Jie ir kaip idėja, ir kaip kūnas prieš daugelį amžių sujungė mūsų kraštus – mūsų pakrantes vikingų laivais, o jais plaukioję žmonės sujungė šiuos krantus savo sielomis dvasiniu ryšiu. Šios mūsų parodos, kuri vadinasi „Pamirštos Kuršių Marios“ tikslas- parodyti, o gal ir atgaivinti istoriškai ir geografiškai susiklosčiusius Baltijos jūros šalių- Lietuvos ir Suomijos-ryšius. Parodoje apžvelgiami bendri regiono bruožai ir ryšiai bronzos amžiuje, vikingų laikais, 20a. pirmos puses apžvalgine nuotraukų ir paveikslų paroda, menanti bendros istorijos bruožus. Taip pat žymią parodos dalį sudaro šiuolaikiniai dailininkų Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko piešininiai, akvarelės ir tapybos darbai, - įkvėpti ypatingos Kuršių marių regiono - svarbaus etnokultūrinio ir gamtinio objekto dvasios.

Jūrate Bučmytė was born in Vilnius in 1958. 1976-1981 she studied architecture at the State Institute of Fine Arts. The artist worked as an architect-restorer between 1981and 1985. She has been a member of the Lithuanian Artists’ Association and a free-lance artist since 1986. J.Bučmytė has been taking part in exhibitions since1983.

In past J.Bučmytė designed furniture, modern jewellery, mini textile, was involved in silk painting and graphic design. The artist reverted to the watercolour drawings as of 1986. The prevailing motifs in the artist’s creative work are the old wooden architecture of the Curonian Spit, landscapes with old fishing boats, sceneries of the sea and the lagoon littorals, also, the old town of Vilnius.

Albertas Krajinskas was born in Varniai in 1956. He studied design at the State Institute of Fine Arts from 1974 till 1979. As of 1981 he worked as a designer of agricultural machinery. The artist has been participating in art exhibitions since 1983. In past he used to design objects of small plastic art, modern furniture, graphic design, textile articles. A.Krajinskas has been lately reconstructing models of old fishing boats of the Curonian Lagoon. The favourite motifs of the artist’s works are the life scenes of the Curonian fishermen and boats.

Both artists have been taking part in various artistic symposiums, plein-airs and exhibitions in Latvia, Estonia, Russia, Finland, Poland, Germany, Hungary, Malt, the United Arab Emirates, etc.

The works of the above artists have been acquired by museums and private collectors from Australia, Switzerland, Austria, Japan, USA, France, England, Germany, Finland and other countries.

There are two beautiful words: “laivas” and “siela” (“a boat and “a spirit”). Both of them sound and mean the same in Finnish and Lithuanian. Ages ago these words as an idea and a body connected our countries, our coasts, by Viking ships, while the people who sailed those ships - by their spiritual bonds. The goal of exhibition The Forgotten Curonian Lagoon is to show and, possibly, to recover the historically and geographically developed bonds between the two Baltic Sea countries, i.e. Lithuania and Finland. The exhibition reviews common regional features and connections in the age of Bronze, during the Viking times, while the retrospective exhibits of photography and paintings of the beginning of the 20th century recall traits of the common history. Also, a large part of the exhibition contains Albertas Krajinskas’ and Jūratė Bučmytė’s late drawings, water-colours and paintings, inspired by the particular spirit of the Curonian Lagoon region, an important object of ethno-culture and nature.